A magyar történelem legfontosabb évszámai.

Középkor évszámai.

A Honfoglalás kezdete 895
A Kalandozások ideje 900-970
A merseburgi és augsburgi vereség I.Ottótól 933-955
Szent István uralkodása 997-1038
Orseolo Péter 1.uralkodása 1038-1041
Aba Sámuel uralkodása 1041-1044
Orseolo Péter 2.uralkodása 1044-1046
I.András uralkodása 1046-1060
I.Béla uralkodása 1061-1063
I.Salamon uralkodása 1063-1074
I.Géza uralkodása 1074-1077
I.Szent László uralkodása 1077-1095
Horvátország meghódítása 1091
I.Könyves Kálmán 1095-1116
II.István uralkodása 1116-1131
II.Vak Béla uralkodása 1131-1141
II:Géza uralkodása 1141-1162
III:István uralkodása 1162-1172
III.Béla uralkodása 1172-1196
II.Imre uralkodása 1196-1204
III.László uralkodása 1204-1205
II.András uralkodása 1205-1235
Az Aranybulla kiadása (II. András) 1222
IV.Béla uralkodása 1235-1270
Tatátjárás IV. Béla 1241-1242
V.István uralkodása 1270-1272
IV.Kun László uralkodása 1272-1290
III.András uralkodása Utolsó Á-házi király 1290-1301
I.Károly Róbert uralkodása 1308-1342
A visegrádi találkozó Károly Róbert 1335
A kapuadó bevezetése Károly Róbert 1336
Nagy Lajos uralkodása 1342-1382
Ősiségtörvény 1948-ig 1351
I.Mária uralkodása 1382-1395
I.Luxemburg Zsigmond uralkodása 1387-1437
Nikápolyi csatavesztés a törököktől 1396
Budai Nagy Antal féle parasztfelkelés 1437
Kápolnai unió Erdélyben 1437
I.Habsburg Albert uralkodása 1437-1439
I.Jagello Ulászló uralkodása 1440-1444
Hunyadi János vezette hosszú hadjárat 1443 ősze
Hunyadi János kormányzósága 1446-1452
Hunyadi J.veresége a 2.rigómezei csatában 1448
A nándorfehérvári diadal 1456
V.Habsburg László uralkodása 1444-1457
I.Hunyadi Mátyás uralkodása 1458-1490
Füstpénz bevezetése,kapuadó helyett 1467
Kenyérmezei győzelem Kinizsi Pál győz Erdélyben 1479
Béke a törökkel 1520-ig többször hosszabbítva 1483
Mátyás elfoglalja Bécset 1485
II.Jagello Ulászló uralkodása 1490-1516
Habsburg-Jagello házassági szerződés 1506
Hármaskönyv Werbőczy István Tripartium 1514
Dózsa György féle parasztfelkelés 1514
II. Jagello Lajos 1516-1526
A mohácsi csata 1526.aug.29
Szapolyai János megkoronázása 1526 nov.11
Habsburg Ferdinánd megkoronázása 1526.dec.17
Polgárháború I.János és I.Ferdinánd közt 1527
Vazallus királyság Budán 1529-1541
A váradi béke I.János és I.Ferdinánd közt 1538
I.Ferdinánd uralkodása 1526-1564
Buda eleste az ország 3 részre szakadása 1541.aug.29
Gyulai egyezmény Fráter György-Ferdinánd 1541
Hódoltság bővül:Pécs,Esztergom,Visegrád 1543
Fráter György halála az alvinci kastélyban 1551
Eger ostroma és megvédése Dobó István 1552
Szigetvár eleste Zrinyi Miklós halála 1566
Drinápolyi béke 23-évig lesz érvényben 1568
II.Miksa uralkodása 1564-1576
II.Rudolf uralkodása 1576-1608
I.Mátyás uralkodása 1608-1619
János Zsigmond az első erdélyi fejedelem 1570-1571
Báthory István erdélyi fejedelem uralkodása 1571-1586
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem uralkodása 1588-1598
A 15 éves háború Török elleni összefogás 1591-1606

 

 A kora újkor évszámai

Mezőkereszti csata 15éves háború fő csatája 1596
Selenberki csata Báthory András veresége 1599
Erdély Habsburg kézre kerülése Basta 1600
Goroszlói csata Báthory Zsigmond veresége 1601
Kanizsa és Eger török kézre kerülése 1596-1600
A Bocskai szabadságharc 1604-1606
Bocskait Magyarország fejedelmévé választják 1605
Bécsi és Zsitvatoroki béke 1606
Báthory Gábor erdélyi fejedelem uralkodása 1608-1613
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem uralkodása 1613-1629
II.Ferdinánd uralkodása 1619-1637
Bethlen Gábor magyar királlyá választása 1620
I.Rákóczi György erdélyi fejedelem uralkodása 1630-1648
II.Rákóczi György erdélyi fejedelem uralkodása 1648-1657
III:Ferdinánd uralkodása 1637-1657
Kemény János erdélyi fejedelem uralkodása 1660-1662
I.Apafy Mihály erdélyi fejedelem uralkodása 1661-1690
Zrínyi Miklós téli hadjárata 1664 jan-febr.
Vasvári béke 1664. aug.10
 Wesselényi-féle összeesküvés  1665-1671
Soproni diéta vallási engedmények M.o.-nak 1681
A Felső-Magyarországi Fejedelemség 1682-1685
Bécs török ostroma 1683
A török kiűzése Magyarországról 1683-1699
Nagyharsányi csata Második Mohács 1687
A Habsburgok örökös királyságának elfogadása 1687
Karlócai béke Török idők vége 1699
A rákószi-szabadságharc 1703-1711
Szécsényi országgyűlés 1705
Ónódi országgyűlés:Habsburg-ház trónfosztása 1707
Sárospataki országgyűlés 1708
Romhányi csata 1710
Szatmári béke Rákóczi-szabadságharc vége 1711.ápr.30

 Az újkor évszámai 1700-1900-ig


Habsburgi uralkodók:

I.Lipót uralkodása 1657-1705
I.József uralkodása 1705-1711
III:Károly uralkodása 1711-1740
Pragmatica Santico 1723
Carolina Resolutio 1733
Mária Terézia uralkodása 1740-1780
Mária Terézia fontosabb rendeletei:  
Kettős vámrendszer létrehozása 1754
Urbárium rendelet 1767
Ratio Educationis 1777
II.József uralkodása 1780-1790
II:József fontosabb rendeletei:  
Türelmi rendelet 1781
Jobbágyrendelet 1785
Közigazgatási reform 1785
II:Lipót uralkodása 1790-1792
Diéta:a rendeleti kormányzás vége 1792
I.Ferenc uralkodása 1792-1835
Magyar jakobinus mozgalom Martinovics Ignác 1794 tavasza
Martinovics Ignác és 7 társa kivégzése 1795.máj.20
Széchenyi István felajánlása:MTA felállítására 1825
Széchenyi Hitel című munkájának megjelenése 1830.jan.28
A Reformkor Magyarországon 1830-1847
A Reformkori fontosabb évszámok  
V.Ferdinánd uralkodása 1835-1848
Az első reform országgyűlés 1832-1836
A második reform országgyűlés 1839-1840
A harmadik reform országgyűlés 1843-1844
A negyedik reform országgyűlés 1847-1848
Kossuth letartóztatása és bebörtönzése 1837-1840
Kossuth Lajos szerkeszti a Pesti Hírlapot 1841-1844
A Magyar Királyság hivatalos nyelve a magyar 1844
Kossuth megalakítja a Védegyletet 1844.okt
Magyarország első vasútvonala Pest-Vác 1846
Ellenzéki Nyilatkozat és ellenzéki Párt létrejötte 1847.jún
Irinyi József megírja a 12pontot 1848.márc.11
Végleges felirati javaslat elfogadása a diétán 1848.márc.14
Pesti forradalom1848. márc.15
A felirati javaslat jóváhagyása Bécsben 1848.márc.17

Arany sorelválasztó

vissza a címoldalra

 
Oldalammal kapcsolatos
Eredmények
További szavazások
 
E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 


kepeslapunk.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!